Kurban Edilecek Hayvan Nasıl Olmalıdır?

Kurbanlık hayvan, fazla kusur ve ayıplardan salim olmalı­dır.Bedil'de de böyledir.

Boynuzu olmayan veya boynuzu kırılmış olan hayvan, kurban olur.Kâfî 'de de böyledir..

Eğer, bir hayvanın*dizkapaklan ve dirsekler gibi bir yeri, kemik başına varmcıya kadar kınlmışsa, bu hayvanı kurban etmek caiz ol-maz.Bedâi 'de de böyledir.

Cima yapamiyan, zekeri kesik, enenmiş hayvan kurban olur. Yaşlılığından dolayı doğum yapmayan, bir illeti bulunmaksızın me­mesinden süt çıkmayan, karnında yavru bulunan hayvan kurban olur.

Koyunun kuyruğu küçük olursa, kurban olur. Kuyruğu hiç yoksa yine kurban olur.

İmâm Muhammed (R.A.): "Kuyruğu olmayanın kurban olması caiz olmaz." buyurmuştur. Hulâsa Ma da böyledir.

îki gözü kör; bir gözü kör; kurban kesilecek yere kadar yürüye-miyecek derecede topal; belirli bir hastalıkla hasta; iki kulağı kesik; kuy­ruğu kesik; yaratılıştan kulaksız olan hayvanlar kurban olmazlar.

Yaratılışta kulağı gayet küçük olan hayvanın kurban olması caizdir.

Read the rest of this entry »

Ev veya araba için kesilen kurban etinden kimler yiyemez?

Ev alınca veya araba alınca kesilen kurbandan kimler yiyemez. Birde kurbanın evin önünde mi kesilmesi gerekir?

Ev veya araba alındığında eğer araba alırsam, ev alırsam kurban keseceğim diye bir adak söz konusu değil de "Cenabı Hak bana ev almayı veya araba almayı nasip etti, sağlık sıhhat içerisinde oturayım" diye, şükür maksadı ile kurban kesilirse (evin önünde kesilmesi şart değildir) onun etinden kendi ailesi ve tüm akrabalarının yemesinde bir sakınca yoktur.
Ancak ev alırsam, araba alırsam kurban keseceğim diye adak ta bulunuldu ise, o zaman adayan kimsenin hanımı, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, yine annesi, babası, dedeleri ve neneleri olmak üzere usul ve furu'undan kimse yiyemez. Fakir fukaraya dağıtılmalıdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1042.html

sponsorlu bağlantılar