Kurban çeşitleri nelerdir?

Kaç çeşit kurban vardır?Hangi sebeble kurban kesilir?Kurban ibadeti kaç çeşittir?
Bir çok nedenle kurban kesilbileceği gibi halk arasında en yaygın olan dört çeşit kurban vardır.1-vacip kurban-2-Adak kurban-3-Şükür(nafile)kurban-4-akika kurbanı


-Vacip Kurban : Mali durum itibariyle belli bir maddi imkana sahip olan insanların dini bir vecibe olarak Kurban Bayramında kesmeleri gereken kurbanlardır.

-Adak Kurbanı : Dinen mübah bir şarta bağlı olarak kesilen kurbanlardır. "Şu işim gerçekleşirse bir kurban kesmek üzerime vacip olsun" diye adanıp, yani Allah'a söz verilip, o iş gerçekleşince kesilen kurbandır. Bu kurbanın kesme zamanı şartın gerçekleştiği zaman başlar. Dini hükmü vaciptir. Kesilmemesi manevi sorumluluk sebebidir.

-Şükür Kurbanı : Sadaka niyetiyle herhangi bir mecburiyet olmaksızın kesilen kurbanlardır. Ev, araba vb. mal edinen kişiler tarafından kesilebileceği gibi kazadan beladan muhafaza olmak amacıyla da kesilebilir. Vefat etmiş din büyükleri ve aile fertleri için kesilen kurbanlarda nafile kabul edilir.

-Akika Kurbanı : Yeni doğan kız ve erkek çocuklar için şükür amacıyla kesilen kurbana, "akika kurbanı" adı verilir. Akika kurbanı kesmek sünnettir. Akika kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Aynı günde çocuğa isim verilmesi ve saçının kesilerek ağırlığınca altın tasadduk edilmesi müstehaptır.

Bu kurban çeşitlerinin haricinde hasta olanların sağık ve sıhhate kavuşması için,Şefaatine ulaşmak için Peygamberimize hediye olarak ve ölmüş olan yakınlarımıza hayır ve sevap olması için veya hiç bir nedeni olmadan Allah için Allaha yakın olmak için kan akıtmak yani kurban kesmek müstehap olur.